Hoe pas jij in een adaptieve krijgsmacht?

Nieuws

Je begint als militair met een beeld over het werk dat je gaat doen en de mogelijke carrière die je gaat volgen. Je gaat aan de slag en hoort dat je wellicht ook buiten de organisatie tewerkgesteld kunt worden. Of dat je juist buiten de organisatie kunt gaan werken om af en toe eens terug te keren om een missie of opdracht voor Defensie te gaan uitvoeren.

Een behoorlijke omslag in carrièredenken zou je zo zeggen. De adaptieve krijgsmacht (ook wel Total Force genoemd) is gericht personele flexibiliteit. De vraag rijst dan; hoe kijken de huidige, jonge, leiders binnen Defensie aan tegen dit soort plannen. Waar liggen de mogelijkheden maar ook de grenzen van de flexibiliteit. In welke krijgsmacht willen zij dienen.

De Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) organiseert op 21 juni 2017, in samenwerking met de KVMO, een bijeenkomst over de Adaptieve Krijgsmacht en wil met jonge officieren hierover van gedachte wisselen. Het evenement vind plaats in Utrecht op de Kromhoutkazerne van 09.00 tot 12.00 uur. Luitenant-kolonel Ernst Lobbezoo (projectbureau reservisten bij de DAOG) geeft vanuit de Defensie-organisatie een toelichting op dit concept. De input van de deelnemer gebruikt de NOV in het bepalen van haar standpunt als de doorontwikkeling van het Total Force-concept op de onderhandelingstafel komt.

Er is ruimte voor 20 officieren in de rang van Eerste Luitenant en Kapitein om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Geef je op via totalforce@nederlandseofficierenvereniging.nl met je voor-, achternaam, en rang (je mag ook een collega meenemen die geen lid is).

Er is slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar dus vol betekent ook echt vol.