GOV|MHB

Nieuws vanuit Prodef

Uitkomst ledenraadpleging

Officieren geven een ongekend hard signaal af, meer dan 90% zegt “Nee” tegen het eindbod van de minister. Onlangs heeft de minister, na het wederom vastlopen van het arbeidsvoorwaardenoverleg een…

Nieuws vanuit Prodef

Uitspraak AOW gat militairen

Op 25 augustus behandelde de meervoudige kamer van de bestuursrechter een aantal beroepszaken betreffende het AOW-gat bij de uitkeringen op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen (UGM). In de…

Nieuws vanuit Prodef

Overwerk vergoedingen

De afgelopen maand is er een hoop onrust ontstaan omtrent de vergoeding voor overwerk van defensiepersoneel in de rang van LKOL/KLTZ en schaal 11 en 12. De (tijdelijke) maatregel waarbij opgedragen…

Nieuws vanuit Prodef

Prodef Bulletin nr 3

Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal getiteld ‘Personeel Deltaplan’. Duovoorzitter Ruud Vermeulen schenkt aandacht in zijn column ‘Het deltaplan voor…

Nieuws vanuit Prodef

Reorganisatie Defensie Materieel Organisatie

In de media kon u vorige week lezen dat er mogelijk banen verdwijnen en ontslagen gaan vallen bij het JIVC (Joint Informatievoorziening Commando) en O… Lees verder op de website van Prodef…

Nieuws vanuit Prodef

Bijdrage Rondetafelgesprek Reservistennota

De vaste commissie voor Defensie (VCD) van de Tweede Kamer heeft besloten op 10 maart 2016 een rondetafelgesprek te houden over de reservistennota Lees verder op de website van Prodef…

Nieuws vanuit Prodef

Huurplafond bij passende woning onrechtmatig

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 29 oktober 2015 een uitspraak over het huurplafond uit de ‘Beleidsregeling woningvoorziening BRD’ gedaan. Hierin is bepaald dat in het geval de…

Nieuws vanuit Prodef

Personeelsmaatregelen verlengd

Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel zijn op 15 december jl. overeen gekomen dat de personeelsmaatregelen zoals beschreven in de nota ‘Personeelsmaatregelen gedurende de…

Nieuws vanuit Prodef

SBK 2012 verlengd tot 1 januari 2017

Tijdens het Sector Overleg Defensie (SOD) van 3 december jl. zijn Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (Centrales) overeengekomen dat het SBK 2012 met 1 jaar wordt verlengd tot 1 januari…

Nieuws vanuit Prodef

GOV|MHB

28 januari 2016 Huurplafond bij passende woning onrechtmatig. 08 januari 2016 Uitbreiding Ereteken voor Verdienste, nav voorstel van de GOV|MHB Rechtbank Den Haag stelt leeftijdsdiscriminatie inzake…