Vergaderdata 2017

 

31 augustus HB-Vergadering 0900-1200 uur Breda Prinsenbeek
28 september HB-Vergadering 0900-1200 uur Utrecht
26 oktober HB Vergadering

Voorzittersvergadering

0900-1200 uur

1300-1600 uur

Echohome Oirschot
30 november HB-Vergadering 0900-1200 uur Utrecht
1 december AV 1300-1700 uur Utrecht
21 december HB-Vergadering 0900-1200 uur Breda Prinsenbeek