Belangenbehartiging

De Nederlandse Officieren Vereniging staat voor haar leden. Ze behartigt uw belangen binnen het samenwerkingsverband GOV|MHB en neemt in de koepel CMHF sector Defensie deel aan het arbeidsvoorwaardenoverleg binnen Defensie.

Collectieve belangenbehartiging
Collectieve belangenbehartiging gebeurd door het CMHF. De voorzitter NOV is de verbindende factor tussen de NOV en de CMHF. Daarnaast biedt de NOV via de CMHF een aantal ledenvoordelen aan waarmee u als lid gebruik van kunt maken.

Individuele belangenbehartiging
Voor Individuele Belangen behartiging en alle overige zaken m.b.t. de vereniging kunt u zich wenden het Verenigings Bureau NOV
Telefoon 070-3839504
E-mail: info@nederlandseofficierenvereniging.nl