Over ons

Nederland verdient een passende krijgsmacht die opkomt voor de belangen voor Nederland. De NOV wil daar een bijdrage aan te leveren. Als beroepsvereniging en belangenbehartiger voor en door officieren strijden we met elkaar voor een volwaardige krijgsmacht en voor een sterke positie van de Nederlandse samenleving.

Voor een veilig Nederland gebruikt de NOV de vakkennis van haar leden om de samenleving als geheel en de politiek in het bijzonder te overtuigen welke krijgsmacht hiervoor nodig is. Ter behartiging van de arbeidsvoorwaarden en de individuele belangen discussieert de NOV rechtstreeks met de Minister van Defensie en treedt daarbij zoveel mogelijk op binnen het verband van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen.

De leden van de NOV streven vanuit hun professionele verantwoordelijkheid naar een geloofwaardige krijgsmacht, die in bondgenootschappelijk verband met succes haar grondwettelijke taken kan uitvoeren. Op het gebied van belangenbehartiging komt de NOV op voor individuele en collectieve arbeidvoorwaarden, die passen bij de bijzondere positie van haar actieve en post actieve officieren.

Wilt u meer weten?

Het secretariaat van de NOV is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.

Nederlandse Officieren Vereniging
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag

tel. 070 – 3839504
E-mail : info@nederlandseofficierenvereniging.nl

Of ga direct naar de pagina “lid worden” en vul het formulier in