Pilot Employability NOV

Employability, een keuze, uw keuze.

Het kan u niet ontgaan zijn, meer dan ooit van u van gevergd dat u employabel bent (= de mate waarin u in staat bent om een betrekking te krijgen, te behouden en nieuw werk te krijgen). Meer dan ooit van tevoren, ligt de mate van deze employability in uw eigen hand. Dus ligt de spreekwoordelijke bal op uw helft. Uw toekomst ligt binnen en buiten Defensie. De adaptieve krijgsmacht is de accelerator van dit gedachtengoed. Dat is een hele verantwoordelijkheid, maar ook hier luidt de slogan ‘je bereikt meer, met de NOV’. Als lid van de NOV kunt u zich namelijk laten bijstaan in het bereiken van uw optimale employability. Wij adviseren u waar het over uw mogelijkheden en beperkingen binnen Defensie gaat en wij laten u informeren door professionals als het over uw kansen buiten Defensie gaat. Dat kan vanaf net dat kleine zetje zijn dat u nog nodig had, tot en met een geheel voor u ingericht traject en alles wat hiertussen ligt.

Let op!

Uw Employability-aanspraken bij uw werkgever Defensie, maken onderdeel uit van uw arbeidsvoorwaarden. Op dit moment zijn de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen geschorst. Totdat er een nieuw akkoord ligt valt u onder de oude voorwaarden zoals omschreven in art 16 en 16-A van het AMAR.

 

Employability Ledenvoordeel NOV : uw aansluiting op de arbeidsmarkt!

Geschikt zijn voor de interne en/of de externe arbeidsmarkt ofwel duurzaam inzetbaar zijn, vergt uw continue aandacht. En u kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

Dat legt een grote verantwoordelijkheid op uw schouder, immers u moet uw eigen werkzame toekomst veiligstellen. Dat is meteen ook een kans, u kunt zelf optimaal richting geven aan uw toekomst, meer bereiken. En, dat is zoals u weet het motto van de NOV.

De NOV heeft met haar partners NCOI, Monsterboard, elloo! en Leeuwendaal een aantrekkelijk modulair Employability aanbod ontwikkeld. Een aantal van deze diensten en adviezen zijn voor u kosteloos, andere, meer verdergaande/complexe, zijn natuurlijk betaalde diensten.

Let op!

Zolang er nog geen arbeidsvoorwaardenoverleg gesloten is, dient u, wilt u aanspraken maken op hetgeen in art 16 en 16-A van het AMAR omschreven is, overleg te plegen met uw loopbaanbegeleider.

 

Wat is het?

Op enig moment in de nabije of wat verdere toekomst, gaat u weer een stap maken in uw professionele loopbaan. De grootte van deze stap is in belangrijke mate het resultaat van de inspanningen die u voorafgaand hieraan genomen heeft. Als een verspringer, die een aanloop neemt en op het juiste moment de optimale snelheid heeft om de sprong te maken.

Uw huidige positie op de arbeidsmarkt versus de gewenste toekomstige positie vormt het startpunt. Met uw persoonlijke behoefte en onze integrale aanpak organiseren we de activiteiten om de gap tussen deze twee posities te vullen. En dat gebeurt op een manier, die recht doen aan de competenties die u al heeft vergaard en gaat vergaren. Wij maken het makkelijker, maar ook leuker.

U kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om daarbij persoonlijk ondersteund te worden door een trajectbegeleider of zelfstandig uw weg te kiezen. En wilt u terugkomen op een gemaakte keuze, dan kan dat natuurlijk ook. Kiest u voor een begeleid traject, dan wordt dit op basis van een intakegesprek samen afgestemd. Hierbij vormt uw E-portfolio, het document waarin uw competenties worden vastgelegd de rode draad. U krijgt een op uw behoefte afgestemd begeleidingstraject, ontwikkeld door specialisten op het terrein van Employability. Kiest u ervoor zelf uw weg te kiezen, dan vindt u hier alle benodigde informatie en producten en richt u uw eigen pad in.

Wat is uw volgende stap?                                                                 < knop naar login scherm>                          

Na uw registratie vindt u informatie waarmee u een eerste indicatie over uw huidige arbeidsmarktpositie kunt krijgen en informatie over de arbeidsmarkt. U treft ook een e-learning programma voor het opstellen van een goed CV en een maand toegang tot de online academy. U krijgt dus concreet inzicht en maakt uw eerste stap naar uw optimale Employability. Ook vindt u informatie over welke opleidingen door de rijksoverheid gesubsidieerd worden (los van een evt. employability-aanspraak bij Defensie).

Los hiervan kunt u een advies krijgen over uw mogelijkheden en beperkingen binnen Defensie.

Voornoemde diensten bieden vormen wij u kosteloos aan leden van de NOV aan.

De volgende stappen, die u kunt nemen, liggen aan uw persoonlijke situatie en voorkeur Het kan zijn dat u precies weet waar u staat en waar u naartoe wilt. U kunt dan, wederom geheel vrijblijvend en kosteloos, uw cv of uw eportfolio posten op de site van Monsterboard. Hier wordt de vraag naar arbeid gematched met het aanbod. Werkgevers weten dat zij via deze site medewerkers met een militaire achtergrond kunnen vinden.

Het kan ook zijn dat u meer informatie wilt over uw talenten en over de activiteiten die u kunt verrichten om die gewenste optimale arbeidspositie te bereiken. Dan kunt u, een meer diepgaand assessment doorlopen. Door dit assessment weet u precies waar u staat en welke inspanning u moet plegen om de optimale arbeidsmarktpositie te bereiken. Dat zal veelal het volgen van een op uw situatie toegesneden opleiding zijn.

 

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren: 06 83441140

Email: employability.nov@gmail.com