Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de Nederlandse Officieren Vereniging. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken.  De website (www.nederlandseofficierenvereniging.nl) is eigendom van de Nederlandse Officieren Vereniging.

Alle auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan de Nederlandse Officieren Vereniging. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Officieren Vereniging op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Meent u dat de Nederlandse Officieren Vereniging. inbreuk gemaakt heeft op auteursrechten, stelt u zich dan in verbinding met de webmanager.  Voor de inhoud van websites die middels een hyperlink op deze website te bereiken zijn, is geheel en alleen de exploitant van betreffende website verantwoordelijk.

De vermelding van hyperlinks naar websites van derden impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de Nederlandse Officieren Vereniging van de inhoud van deze websites, noch enige relatie met de exploitant van die websites.  De Nederlandse Officieren Vereniging accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor alle directe- of indirecte schade danwel gevolgschade die ontstaat uit het gebruik van deze website.