Over D&K

De werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (Denk) bestaat uit enthousiaste mensen met interesse in internationale veiligheidsaspecten en de krijgsmacht. De leden komen uit alle krijgsmachtsdelen. Het zijn zowel post-actieve als actief dienende leden. De werkgroep DenK streeft drie doelen na;

  • Het fungeren als denktank voor het Hoofdbestuur van de NOV bij het geven van een professionele mening over de krijgsmacht en het meedenken over vrede en veiligheid. Tegenwoordig ondersteunt DenK ook het bestuur van de GOV (Gezamenlijke Officieren Verenigingen).
  • Het actief stimuleren van officieren om mee te denken over het beleid m.b.t. Defensie en de Krijgsmacht.
  • Het bieden van een platform voor de meningsvorming over het militaire beroep.

De thema’s waar wij ons mee bezig houden lopen uiteen van bijvoorbeeld het opstellen van een eigen toekomstvisie voor de krijgsmacht, een standpuntbepaling over essentiële capaciteiten voor de krijgsmacht, defensiebeheer, sourcing, dreigingbewustzijn, de krijgsmacht als structureel nationaal veiligheidspartner, krijgsmacht en handel.

Binnen DenK werken wij in een viertal ‘schillen’, ingedeeld naar de gewenste mate van deelname. De agenda van de plenaire vergaderingen (4e schil) wordt gevuld met sprekers, updates over recente ontwikkelingen, reflectie op producten van de 2e en 3e schil. Tussen de vergaderingen gaat de gedachte-uitwisseling verder via e-mail. Bij DenK zitten wij lang niet altijd op één lijn, maar juist de uitwisseling van meningen vanuit verschillende gezichtpunten maakt de discussie waardevoller en verhoogt de kwaliteit van het uiteindelijke standpunt.

De voorzitter NOV (als duo-voorzitter van de GOV) en de voorzitter DenK, soms geassisteerd door de materiedeskundige binnen DenK, dragen deze standpunten uit naar o.a. de leiding van Defensie, onze contacten binnen de politiek, de media en de leden, met het doel de meningen in onze richting te beïnvloeden.

De voltallige DenK-groep komt acht keer per jaar bijeen: de derde vrijdag van januari, maart, april, juni, augustus, september, oktober, november. De vergaderingen vinden plaats op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Aan deelname aan de vergadering is een kleine presentievergoeding verbonden en de reiskosten worden vergoed. Met nieuwe leden spreken wij af dat we na afloop van een of twee vergaderingen wederzijds vragen of de deelname aan DenK aan de verwachting voldoet.

DenK probeert erg zuinig te zijn op onze actief dienende leden, want zij zijn voor ons de sensoren naar de staande organisatie, om zo voldoende feeling te blijven houden, onze netwerken daarbinnen te versterken en ook snellere toegang tot informatie te verzekeren. Wij hebben er begrip voor dat de actief dienende DenKers niet altijd aanwezig kunnen zijn vanwege hun werkzaamheden.

Hopelijk spreekt dit je voldoende aan om deel te nemen. Mochten er nog vragen zijn dan kan je contact opnemen met de secretaris DenK,

DenK verder, DenK mee!

Met vriendelijke groet, Frans Ebbelaar Lkol b.d. Secretaris NOV- DenK

secretaris.denk@nederlandseofficierenvereniging.nl