D&K

Reactie op de Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005

Doel van de beleidsdoorlichting Marine-studie 2005 van 4 oktober 2016 is om vast te stellen of de gewijzigde samenstelling en middelen van de Koninklijke Marine (KM) zoals beschreven in de notitie…

D&K

Defensie in de verkiezingsprogramma’s

Op 15 maart a.s. gaat u natuurlijk kiezen. Op welke partij dat zal zijn is de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht-GOV|MHB (eindnoot 1) (in dit artikel verder aangeduid als ‘de Werkgroep’)…

D&K

Krijgsmacht behoeft langetermijnstrategie

Uit dagblad Trouw: In verkiezingstijd barst het gegoochel met onze krijgsmacht weer los. Alsof we elke paar jaar, afhankelijk van de politieke kleur, een andere krijgsmacht kunnen kiezen. Dat is een…

D&K

Framing, opzettelijke misinformatie, of gewoon slim?

Geregeld volgt de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht van de Nederlandse Officierenvereniging de debatten van de Vaste Commissie voor Defensie (VCD) van de Tweede Kamer. Het is altijd interessant…

D&K

Geef Defensie een visie voor lange termijn 

Hoe krijg je een geloofwaardige krijgsmacht als de bevolking zich geen zorgen wil maken om veiligheid, vraagt Frans Ebbelaar zich af.  Veel Nederlanders maken zich niet echt druk over de…

D&K

Dankbaar overtuigd?

Denken over nationale en internationale veiligheidsaspecten en de rol van de krijgsmacht daarin, is een interessante en uitdagende bezigheid. Welke krijgsmacht, met welke capaciteiten, met welke…

D&K

Is afspraak nog afspraak?

De afgelopen tijd is er diverse malen gesteld dat Rusland geregeld internationale verdragen en afspraken schendt. Zo stelde Timo Koster, Directeur Defensiebeleid & Capaciteiten van de NAVO, in…

D&K

Defensie versus Suske en Wiske nummer 149

Premier Rutte maakt doorgaans een wakkere indruk, maar lijkt totaal niet wakker te liggen van de deplorabele staat waarin de Nederlandse defensie zich momenteel bevindt. De randen van Europa…

D&K

De balans opmaken, een reactie op prinsjesdag

Ook voor minister Jeanine Hennis luidde het presenteren van de Ontwerpbegroting 2017 op Prinsjesdag het einde in van een periode waarin zij als bewindspersoon haar stempel op Defensie en op de plaats…

D&K

Oorsprong, afspraken en consequenties

In de aanloop naar de NAVO-top te Warschau stelde de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht ten behoeve van de GOV/MHB een notitie op met enige feiten, inschattingen en opties, leidend naar…