Maart

 

 

 

 

Van de voorzitter
Wie wekken Defensie weer tot leven?

In zijn vaste column blikt voorzitter-NOV, bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen vooruit naar de verkiezingen van 15 maart aanstaande. Nu Defensie onder het huidige kabinet volledig door het ijs is gezakt, is de grote vraag welke partijen in een in een volgende coalitie

Werkgroep Defensie-beleid en Krijgsmacht
Defensie in de verkiezingsprogramma’s

Lkol b.d. E.J. Kwint inventariseert wat een aantal politieke partijen over Defensie in hun verkiezingsprogramma’s hebben geschreven. Vervolgens geeft hij aan wat het standpunt van de Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht is.

Vierkant Beschouwd
De adaptieve krijgsmacht komt eraan!

In januari van dit jaar kondigde minister Hennis van Defensie in  een brief aan de Tweede Kamer de adaptieve krijgsmacht aan. In dit VB worden de plannen van de minister onder de loep genomen om standpunt  na te gaan wat de impact zal zijn voor de defensieorganisatie. Die impect is fors, vooral voor het personeel. De redactie is positief over het idee achter de adaptieve krijgsmacht, maar voorspelt ook dat er het nodige mis kan gaan

Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht

Veiligheid, mij een zorg

In dit artikel constateert lkol b.d. F.A. Ebbelaar dat (een groot deel van) de bevolking zich geen zorgen maakt over het aspect veiligheid. Wat is de invloed van die houding op de politiek en hoe realiseer je dan toch een geloofwaardige krijgsmacht?

Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht

Waarom niet?

Cdre b.d. drs. D.F. Nagel constateert dat er bij onze groeiende economie wel aandacht is voor de financieel-economische risico’s, maar niet voor de veiligheidsrisico’s die de­zelfde economie bedreigen. En dat terwijl de economische groei juist de mogelijkheid biedt de onveiligheid via Defensie aan te pakken.

Opinie-binnenland

Hoger budget voor Defensie!

In zijn bijdrage betoogt dhr. J.A.J. Stevens (lid van de Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht) dat onze maatschappij te maken heeft met een aantal bedreigde waarden. Die waarden moeten worden ver­dedigd en Defensie vervult daarbij een rol. Daarvoor moet wel budget beschikbaar zijn.

Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht Krijgsmacht,

Politiek goochelwoord

Politieke partijen blijken zeer verschillende interpretaties van de krijgsmacht te hebben. Maar zo werkt het niet, betoogt lkol  b.d. F.A. Ebbelaar. Je kunt niet per keer een andere krijgsmacht kiezen, het leger is geen verzameling toverballen.

Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht

Het belang van Nederland en de Algemene Rekenkamer

Kort voor de Tweede Kamerverkiezingen blikt cdre b.d. drs. D.F. Nagel terug op de behaalde resultaten van het huidige kabinet. Hij doet dit aan de hand van de aandachtpuntenbrieven en verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer.

Carreactie

Lkol b.d. P.F.H.N. Dekkers reageert n.a.v. de column Interne veiligheid in Nederland van NOV-voorzitter bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen in de vorige Carré.

Opinie-binnenland

Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse industrie

‘De Defensie- en Veiligheid gerelateerde Industrie (DVI) blinkt uit in innovativiteit en inventiviteit’, aldus de auteur, mr. Ron Nulkes. Het is in het belang van de bv Nederland dat dit zo blijft, maar dan moet wel gewerkt worden aan hogere budgetten, betere Europese samenwerking, betere inkoopprocessen en een goede strategie.

Historie

De N van F-5

De auteur en voormalig vlieger lkol b.d. P.F.H.N. Dekkers beschrijft de historie van de NF-5, een in zijn ogen vaak onterecht ondergewaardeerd gevechtsvliegtuig.

 Boekbesprekingen

‘De voorlaatste oorlog…’ door kol b.d. A. Kruize.
Timosjenko en de tweede slag om Charkov door kol b.d. mr. C.H. van der Meij MPA.

 Prikken en Prikkels

 Het Amerikaanse ereschavot

‘America first!’ riep de pas geïnaugureerde president Trump op 20 januari jl. Vervolgens vroeg Arjen Lubach of Nederland dan tweede mocht worden. Diezelfde vraag werd daarna ook door een aantal andere Europese landen gesteld. De redactie waagt zich aan een voorspelling over de bezetting van het toekomstige ereschavot.

Onze adverteerder

Dfd- Hypotheekadvies