Februari

 

Inhoud

Van de voorzitter
Interne veiligheid in Nederland

Collum Voorzitter. De recente aanslag met een vrachtauto op een kerstmarkt in Berlijn heeft Europa weer eens geconfronteerd met de kwetsbaarheid van onze samenleving. Is het plaatsen van betonblokken rond evenementen het enige mogelijke antwoord in Europa op deze dreiging? Voorzitter NOV inventariseert een aantal ontstaansgronden van de dreiging waaraan Europa nu en in de toekomst zal worden blootgesteld en formuleert een aantal voor Nederland toe te passen antwoorden. Intensieve samenwerking tussen de veiligheidsdiensten staat voorop.

Boekbespreking
Lkol b.d. Peer Dekkers: Sous les Armes, door dr. Christiaan van der Spek.

Defensie en Krijgsmacht
Framing, opzettelijke misinformatie, of gewoon slim?

Het is de werkgroep opgevallen dat onder andere door leden van de Vaste Commissie voor Defensie (VCD) , die doorgaans toch goed geinformeerd zijn, soms uitspraken werden gedaan die negatief uitvallen voor Defensie en daarnaast ook nog eens bezijden de waarheid waren. Met name SP-Kamerlid Jasper van Dijk trok op deze wijze de aandacht. Was hier sprake van bewuste Framing?

Opinie – binnenland
Wat zijn de effecten van ethiekonderwijs?

De auteurs Eva van Baarle, Laura Hartman, Desiree Verweij, Bert Molewijk en Guy Widdershoven, allen werkzaam als universitair docent of onderzoeker op het vlak van ethiek en filosofie, hebben uitgebreid onderzoek verricht naar het effect dat de Verdiepingscursus Militaire Ethiek (VME) heeft gehad bij de deelnemers aan deze cursus. Deze cursus wordt vier maal per jaar verzorgd door de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA.

Opinie – binnenland
Voor koning en vaderland?

Kol b.d. Charlef Brantz heeft 37 jaar deel het verzilveren van deze kansen.
uitgemaakt van de defensieorganisatie. Sinds zijn terugkeer uit Bosnië stelt hij zich de vraag of de vrijheid van meningsuiting een selectief grondrecht is voor militairen, waarbij de marges door de politiek worden vastgesteld.

Vierkant Beschouwd
Komt er een EU-leger?

De EU Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Federica Mogherini, propageert de oprichting van een gezamenlijk EU-leger. De redactie is van mening dat een Europese krijgsmacht een utopie is zolang er geen sprake is van een in bestuurlijk opzicht verenigd Europa. Gelijktijdig bestaat de noodzaak voor Europa om tot een effectievere Europese defensie te komen en daarvoor ziet de redactie mogelijkheden.

Opinie- buitenland
Zorgen over de Noordpool?

Bgen b.d. Arie Vermeij is na zijn pensionering de ontwikkelingen in het noordpoolgebied op de voet blijven volgen. In dit artikel zet hij de zorgwekkende ontwikkelingen die dramatische veranderingen in dit unieke natuurgebied af tegen de economische kansen die het smelten van het poolijs gaat bieden. Kansen waar vooralsnog landen als Rusland en China voorop lopen om zich van een gunstige uitgangspositie te verzekeren bij het verzilveren van kansen.

Opinie – buitenland
De misthoorn in de verte versterkt zijn roep

Het Kremlin van president Poetin is op creatieve wijze bezig het Westen, en de politieke en economische positie van Europa in het bijzonder, aan het wankelen te brengen. De auteur, lkol b.d. Victor Remouchamps, signaleert dat de wisseling van de wacht in Washington door Rusland zal worden aangegrepen om haar positie in Europa te versterken. Naast allerlei desinformatie, gefocust op de Baltische staten, staan er ook op op Russische leest ge­schoeide variaties van internationale mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch op stapel.

Opinie – buitenland
Psychologische oorlogvoering tegen Daesh

Kltz (sd) dr. Marten Meijer is als adviseur voor strategische communicatie werkzaam voor US CENTCOM. In dit artikel geeft hij de lezer een inkijkje hoe strategische communicatie wordt ingezet in de strijd tegen de terreurorganisatie ‘Daesh’. Zijn eerste advies luidt om deze organisatie vooral niet aan te duiden als IS, ISIS of ISIL.

Prikken en Prikkels
Men neme…

De redactie heeft de traditionele kookboeken er weer eens op nageslagen en vond in de oude recepten voldoende inspiratie voor de politieke leiding om eens een sprong naar voren te wagen in de defensiekeuken. Smakelijk eten gewenst.

Defensie en Krijgsmacht
Gesprek verlenging Nederlandse bijdrage MINUSMA, 19 december 2016

Namens de GOV|MHB reageert bgen b.d. Vermeulen op de Artikel 100-brief van 2013 en de ‘verlengingsbrief’ van 7 oktober 2016. In zijn reactie geeft de auteur een toelichting op nut en noodzaak van het optreden in Afrika, de architectuur van de missie en de militaire cosequenties van de verlenging.

 

Vernieuws3

In Memoriam Cdr b.d. Ton Willems

Nieuwe leden

Belastingservice NOV 2017

Informatie

Onze adverteerder

Dfd- abonnement