Carre juni 2017

Deze maand in Carré

Van de voorzitter

Perspectief
Voorzitter NOV, bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen heeft kennisgemaakt met de nieuwe SG van Defensie. Op diens vraag wat voor de NOV de essentie voor Defensie moet zijn luidde het antwoord: Perspectief! Het personeel moet weer het gevoel krijgen door de top van Defensie begrepen te worden.

Opinie-binnenland

De ontwikkeling van de CLSK PEDcapaciteit 
De aanschaf van de MQ-9 Reaper werd in 2015 uitgesteld tot 2022. Deze door bezuinigingen opgelegde vertraging heeft echter niet de opbouw van de bijbehorende eerstelijns analysecapaciteit beïnvloed. Maj Roderick van ’t Hoog verklaart in dit artikel hoe CLSK de Processing, Exploitation and Dissemination (PED) capaciteit verder ontwikkelt en versterkt om goed voorbereid te zijn op de introductie van toekomstige sensoren.

Meer vragen, geen antwoorden
Lkol b.d. Victor A.C. Remouchamps heeft zich deze keer gebogen over de noordelijke Kaukasus en daarbij de vraag gesteld in hoeverre deze regio als uitvalsbasis voor IS en/of Al Qaida kan gaan functioneren. De vraag is hoelang Poetin nog in staat is de Kaukasische deelrepublieken binnenboord te houden.

Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht

In dit nummer een viertal artikelen die door toedoen van de Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht tot stand zijn gekomen; artikelen die als grootste deler gemeen hebben dat zij met het oog op de kabinetsformatie zijn geschreven. Voorzitter NOV, bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen licht toe waarom Defensie zoveel geld nodig heeft en in een tweede artikel toont hij aan dat de huidige arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel met geen mogelijkheid als ‘goudgerand’ gekwalificeerd kunnen worden. Kol b.d. A. de Rooij breekt een lans voor de aanstelling van een ‘Deltacommissaris’ voor Defensie. Als laatste een bijdrage van maritiem historicus dr. J. Anten.

Zicht op gereedheid
Cdre b.d. D.F. Nagel Onlangs werd het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over de gereedheid en inzetbaarheid van Defensie uitgebracht. Hoewel onze minister de behandeling hiervan heeft doorgeschoven naar een volgend kabinet hebben de GOV al wel een reactie paraat.

Historie

De Fouga CM-170 Magister
Lkol b.d. P. Dekkers stapt na vijftig jaar weer eens in de cockpit van dit opmerkelijke vliegtuig waarop honderden Nederlandse vliegers in de jaren zestig het vak hebben geleerd. Gaandeweg kwamen steeds meer prettige herinneringen bovendrijven waar hij de lezer deelgenoot van wil maken.

Download PDF