April

Vierkant Beschouwd

Ends, Ways and Means?

De termen Ends, Ways en Means worden in de Engelstalige literatuur gebruikt bij het formuleren van een strategie. Voor  Nederland  en Defensie zou dat volgens de redactie moeten betekenen dat doelstellingen worden geformuleerd die zijn gericht op het herstel van de krijgsmacht en de NAVO, dat daarbij een duidelijk tijdspad en investeringsplan worden opgesteld en dat de middelen in de vorm van  meerjarige  defensiebudgetten  zijn gegarandeerd.

 

Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht

Reactie op de Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005

In  de  Marinestudie  2005  werden  maatregelen  aangekondigd voor de gewijzigde samenstelling en middelen van de Koninklijke Marine. In 2016  voerde  de  Audit  Dienst  Rijk  (ADR)  een  onderzoek uit naar de resultaten van die maatregelen. Paul Greuter, lid van de Werkgroep Defensiebeleid  en  Krijgsmacht,  reageert  op het rapport van de ADR.

en verder

Van de voorzitter

Wij kijken naar de wereld door een Europees/Nederlands rietje
In zijn vaste column gaat  voorzitter  NOV, bgen b.d.  J.L.R.M.  Vermeulen  in  op  de relatie tussen klimaat en veiligheid. We moeten niet denken dat we alleen met elektrische auto’s en geïsoleerde woningen de problemen kunnen oplossen.  Een  bredere  benadering  is  nodig  om  de  effecten van klimaatbeheersing op de veiligheid aan te pakken. Niet naar de wereld kijken door een rietje.

Van de redactie

Geen zekerheid, wel veiligheid!
De redactie betoogt dat in de huidige onzekere  omgeving  onze  veiligheid  vraagt om meer investering en meer afstemming met de landen om ons heen. Cruciaal daarbij is de solidariteit met onze  partners.

Opinie-binnenland

Hoogverraad?!
De auteur, kol b.d.  Charlef  Brantz vraagt zich bij het lezen van het AIV-rapport Rus- land en de Nederlandse defensie-inspanningen (maart 2017) af of een dergelijke adviesraad wel  zin  heeft  als  de  regering toch niets doet met de aanbevelingen. Hij vraagt zich zelfs af of de regering geen hoogverraad pleegt jegens de eigen bevolking.

Opinie-buitenland

Verzamelen bij de beelden … Bovenstaande titel is een  uitdrukking  die door  Haagse  sportverenigingen  en scholen werd gebruikt wanneer men een moeilijk dagje tegemoet ging, aldus de auteur lkol b.d. Victor Remouchamps. Hij betoogt ver der dat die uitdrukking ook van toepassing  is  voor  het  Rusland  van  president  Poetin: de grote etnische diversiteit, armoede en opkomend moslimterrorisme vormen een bedreiging voor de homogeniteit van de Russische Federatie.

 Opinie-buitenland

Beloofd is beloofd
Lkol b.d.Victor Remouchamps  grijpt  terug op de waarschuwingen van president Poetin tijdens de 43e internationale Conferentie voor Veiligheidsproblematiek in München in 2007. Die waarschuwingen betroffen vooral de effecten van een unipolaire wereld en de verdere uitbreiding van de westerse invloedsfeer. Kijkend naar de  huidige  ontwikkelingen,  concludeert de schrijver dat ‘beloofd is beloofd’  nog steeds  wordt waargemaakt.

Prikken en Prikkels

Het strategisch belang van pindakaas Regelmatig komt het voor dat Nederlandse ondernemingen  worden  overgenomen door buitenlandse multinationals. In het geval van Unilever, dat een budget van ca. € 8 miljard beschikbaar heeft voor de marketing van o.a. pindakaas, is een eventuele overname niet van strategisch belang voor de  bv  Nederland.  De  redactie  hoopt dat diezelfde afweging niet wordt gemaakt voor  Defensie  met  een  ongeveer  even groot  budget.  Want  je  moet  er  toch  niet aan  denken  dat …

Historie

De Mirage familie
In tegenstelling tot veel andere landen heeft Nederland nooit met Mirages gevlogen. De  verschillende  types  waren  vaak zeer succesvol zoals blijkt uit deze bijdrage van  lkol  b.d.  P.F.H.N. Dekkers.

Boeksignalering

2020 Warning
Lkol b.d. Willem Heijster geeft een toelichting op een bijzonder boek waarin de volgende mondiale militaire crisis wordt voorspeld.

Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht

Lego op militair-strategisch niveau Lkol b.d. F.A. Ebbelaar biedt een methode aan die door politici gebruikt zou kunnen worden om inzicht te krijgen in ambitie en daarbij behorende capaciteiten: gebruik legoblokjes!

 

Oproep: actualiseer uw e-mailadres!

Ledenbestand

Employability;   NOV-ledenvoordeel

Informatie

Onze adverteerders

Dfd- abonnement

NCOI opleidingen

Bij de voorplaat: Den Haag, Binnenhof (bron: https://commons.wikimedia.org)