Verschijningsdata 2017

Verschijningsdatum

 • Nr. 5 29 juli
 • Nr. 6 30 september
 • Nr. 7 11 november
 • Nr. 8 23 december

 

Artikelen voor Carré moeten digitaal of per e-mail als volgt worden aangeleverd

  • Teksten aanleveren als WORD-document. Bij het opmaken van de tekst gaarne letten op het volgende.
  • Tekst voorzien van gewenste titel (kop), eventuele ondertitel, streamers e.d.
  • Tekst zo ‘plat’ mogelijk aanleveren (dus zonder opmaakkenmerken).
  • Voetnootverwijzing handmatig aanbrengen. De daarbij behorende noten aan het einde van het document plaatsen.
  • Teksten niet uitvullen.
  • Bij inspringen de tabtoets gebruiken. Géén afbeeldingen etc. in de tekst. Deze apart opnemen. In tekst aangeven wat waar moet komen. Vergeet de bijschriften niet te vermelden.
  • Beeldmateriaal bij voorkeur aanleveren met een minimumgrootte van 1Mb.

Gaarne de volgende gegevens vermelden

   • Titel/Rang/Wapen/Dienstvak/Functie
   • Naam, adres etc.
   • Telefonische bereikbaarheid
   • Bankrekeningnummer (IBAN)
   • BSN nr. i.v.m. opgave aan belasting

Honorarium

Auteurs van artikelen in Carré ontvangen als honorarium € 45,- per pagina tekst mits bankrekening en  BSN nr. bekend zijn.

Inleverdatum

Artikelen 6 weken en kleine berichten 4 weken voorafgaande aan verschijningsdatum!

N.B. Tenzij de auteur bezwaar aantekent kunnen artikelen op internet worden gepubliceerd.

Bericht van overlijden

Het bericht van overlijden gaarne sturen naar het Secretariaat NOV. Telefoon 070 3839504.