Het veteranenplatform zoekt: een administratief medewerker
Het probleem bij Defensie: Wij herkennen ons niet in het beeld
Brief aan de informateur
Hoe pas jij in een adaptieve krijgsmacht?
Acties bij Defensie op komst om cao-conflict
Advies eindbod
Officieren waarschuwen: onze luchtmacht staat er slecht voor
Pas op, dit Eindbod arbeidsvoorwaarden slaat harde piketpalen.
De Nederlandse Officieren Vereniging bezoekt uw locatie (extra locaties)
Een strategische visie op het defensiebeleid
Militair haakt eerder af
Bonden bieden nieuwe Vaste Kamercommissie statement aan
NOV Ledenraadpleging Arbeidsvoorwaarden
Waarom ook de defensieorganisatie dit arbeidsvoorwaardenakkoord niet zou moeten willen!
Eindbod Defensie onacceptabel
Waarom heeft Defensie zoveel geld nodig?
Ik zal handhaven
Open brief aan Minister Hennis
Minister komt niet opdagen bij aanbieden rode kaart
Defensiepersoneel geeft minister de rode kaart. 
Denkt Defensie dat jullie gek zijn?
Aan de ministers van Defensie en Justitie & Veiligheid
Klik hier voor de actiewebsite van de gezamenlijke bonden
Wij vragen politieke partijen om te investeren in veiligheid!
Lijsttrekkers krijgen investeringsagenda van NOV en CvV
In Memoriam Cdre b.d. Ton Willems
Verhoogde pensioenpremies hakken erin in 2017
NOV schuift aan bij rondetafelgesprek over Mali
Ritmeester b.d. Wil Le Griep benoemd tot Lid van Verdienste
Laat het Kabinet gewezen defensiepersoneel in de kou van het AOW-gat staan?
Enquete vertrouwen in de defensie-organisatie
Open brief aan politieke partijen: geef prioriteit aan veiligheid!
Saillante punten uit het Wetgevingsoverleg Materieel en Personeel
Verdeel en heers, niet bij militairen!!!
Mali Militairen en experts: mandaat Mali dubbelzinnig*
Algemene Vergadering van de NOV
Bezwaar UGM- besluit & verzoek om herziening
Cafetariamodel Defensie van start gegaan
Rechtbank oordeelt: UGM-AOW-gat onrechtmatig
Minister van Defensie frustreert onderhandelingen
Prinsjesdag 2016
Roep om veiligheid groeit, maar budget al 5 jaar hetzelfde
DFD de verzekeringspartner van de NOV
Coalitie voor Veiligheid breidt zich uit
Vliegeropleidingen
Militairen overlijden in Mali
Brussels pappen en nathouden: Brexit; NAVO-top Warschau
An inconvenient Truth; voorjaarsnota 2016
Pensioenvoorlichting defensiepersoneel te Oirschot
Kennismaking met JISTARC 8 juni 2016
Deltaplan Defensie aangeboden aan Vaste Kamercommissie voor Defensie
Krokodillentranen?
Militairen willen weer in uniform op straat lopen
Pensioenvoorlichting voor Defensiepersoneel
Gardisten bestaan 75 jaar
“Tedje, zorg goed voor onze veteranen…”
Voorzitter NOV komt naar u toe
Algemene Vergadering van de Nederlandse Officieren Vereniging
B&T legpenning voor voorzitter NOV
AOW Gat
Nederlandse bommen op Syrië
De onzin van “alleen maar zwaardere wapens” en “bewapende militairen is oorlog”!!
Brief aan Vaste Commissie Defensie over AOW-gat
Pensioenopbouw boven 100.000 euro
Rechtbank Den Haag stelt leeftijdsdiscriminatie inzake AOW-gat vast
Uitbreiding Ereteken voor Verdienste
Belastingservice 2016
Hoofdbestuurslid Alex van Pelt overleden
Loonakkoord en pensioenen
Uitstel najaarvergadering
Het ontbrekende defensiepersoneel houdt de Krijgsmacht overeind!
Uitvoeringsovereenkomst loonruimte voor sector Defensie
Update arbeidsvoorwaarden
Nieuwe fiscaal gunstige regeling voor vakbondscontributie
Buitenlandtoelage aangepast
GOV|MHB zwaar teleurgesteld in Kabinetsreactie op Motie-Van der Staaij
AOW-GAT IN STRIJD MET WET.
Stel uw pensioenvragen
NOV op social media
Vernieuwde OHRA woonverzekeringen
Nederland moet echt investeren in krijgsmacht
Voorlopige agenda Algemene Vergadering NOV
Karremans, Franken en Oosterveen niet vervolgd
Eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden een feit
CMHF Pensioenmiddag
Ledenraadpleging eerste onderhandelingsresultaat
NOV leden Zeetsen en Mollinger overleden
Fout in vooringevulde belastingaangifte gewezen militairen
2015 wordt het jaar van de arbeidsvoorwaarden
Inhouding VUT-equivalent stopt
Regeling voor (voormalig) defensiepersoneel inzake chroom VI
Tijdelijke maatregel overwerkvergoeding nogmaals verlengd
AOW-toeslag vervallen
Lagere netto SBK-uitkering voor oudere burgerambtenaar
Oproep deelname PILOT EMPLOYABILITY
Heractivering van de dienstplicht, een (on)zinnig voorstel?
Het CLAS houdt zich niet aan de afspraken
Informatie gestuurd optreden is het kritieke pad
15% korting bij We Love Ties
Belastingservice 2015
Defensie kiest voor operationele inzetbaarheid.
Militaire optie naar de achtergrond
Militaire optie naar de achtergrond
Verklaring Geen Bezwaar (VGB)