Reactie op de Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005
Defensie in de verkiezingsprogramma’s
De Nederlandse Defensie in de verkiezingsprogramma’s
Krijgsmacht behoeft langetermijnstrategie
Framing, opzettelijke misinformatie, of gewoon slim?
Geef Defensie een visie voor lange termijn 
Dankbaar overtuigd?
Veiligheidsanalyse generaal b.d. Jelle Reitsma op Family 7
Is afspraak nog afspraak?
Defensie versus Suske en Wiske nummer 149
De balans opmaken, een reactie op prinsjesdag
Oorsprong, afspraken en consequenties
Dear President Obama
Een hogere ambitie en meer budget voor de krijgsmacht
Commentaar op: Samenwerking krijgsmachten mag minder vanzelfsprekend.
De Krijgsmacht en de F-35
Officierenverenigingen steunen minister onder voorwaarden
Invictus team 2016 stelt zich voor
De spagaat van DenK
Defensiebeleid van de regen in de drup
Loon naar werk, meerjarig budgettair perspectief voor Defensie
Pooling and sharing
Langdurig en betrouwbaar budget of vast percentage BBP voor Defensie?
Veiligheid past niet in het budget
Defensie: missies op de pof en oorlog op een ouwe slof
Ze kwamen na de pauze allemaal terug!
Europese Defensiesamenwerking: Eendracht maakt macht!
Deltaplan krijgsmacht
Hoe flitsend is de flitsmacht?
Waarom vertellen jullie het niet altijd zo?
Update DenK-activiteiten
Waarom?
De rollator van je oma of een nieuwe F-16?
Alweer een onvoldoende?