Afdeling Virtueel, een introductie

In januari van dit jaar zijn we van start gegaan met de Virtuele afdeling binnen de Nederlandse Officierenvereniging. We hebben de afgelopen jaren de vereniging klaar gemaakt voor de toekomst, een proces dat niet meer ophoudt. Losmaken van de VBM, financiële stabiliteit, nieuwe banden met de GOV, en een andere structuur en taak voor de afdelingen. De afdeling wordt het belangrijkste contact tussen de NOV bovenkant, die onderhandelt met de defensie leiding, en de leden. En dan vooral de leden die als militair actief dienen. Virtueel kan niet, zoals de regionale afdelingen, naar alle locaties toegaan om contacten te onderhouden met de leden, daar moeten we het internet voor gebruiken. En dan liefst interactief.

De NOV onderkent het belang van de leden in het buitenland. Maar ook leden in Nederland mogen zich aansluiten bij Virtueel, waarvan ik voor ogen heb dat deze afdeling uitgroeit tot het informatieplatform voor de NOV officieren. We staan aan het begin, veel moet bedacht en uitgeprobeerd worden, en met de wensen en ervaringen bouwen we Virtueel uit. Het formele belang van (aantallen) leden in een afdeling is het stemrecht. Met de nieuwe technieken zal stemmen over verenigingspunten veel meer direct en los van de afdeling kunnen gebeuren (zoals de enquête over het arbeidsvoorwaarden aanbod). De afdeling of het aantal leden in een afdeling is dan minder van belang, en dan kan de afdeling zich richten op de taak van organiseren van ontmoetingen en informatie uitwisseling.

De komende tijd zal ik proberen, samen met u, invulling te geven aan de afdeling Virtueel. U kunt van mij informatie verwachten, vaak ruw, met een persoonlijke kijk, maar voor NOV leden wel relevant. Met uw reacties, zal ik en met behulp van de communicatie mensen van de NOV, de communicatie verbeteren, en zo bouwen een aan gezamenlijk informatie platform waar u uithaalt wat interessant is, en waarmee ik de NOV leiding kan voeden.

Tenslotte voor de beeldvorming: mijn naam is Jo (van Jozef) Kuklinski, in 2011 met FLO gegaan, promotie 77, KL, kolonel, Regiment Bevoorrading & Transport, economie gestudeerd en sinds 1990 werkzaam in IT, financiën en (operationele) logistiek. Laatste functie was in Madrid bij de NATO, en die organisatie huurt mij af en toe nog in als adviseur. Wij wonen in Maastricht, kinderen zijn zelfstandig, en mijn vrije tijd vul ik met NOV, Rode Kruis, dagelijkse wandel- of fietstocht, en ik doe bedrijfsmatig nog iets met Contract Management en Circulaire Economie.

In de intro film over NOV Virtueel eindig ik met “Geen NOV lid staat er alleen voor!”, en dat meen ik. Er wordt veel door defensie gedaan voor de militairen in het buitenland, maar soms heeft het organisatie belang een grote impact, en is een gehoor bij de belangenvereniging effectief. We verrichten geen wonderen, maar kunnen wel helpen door gebruik te maken van de expertise bij de GOV en NOV.

U kunt mij vinden achter dit emailadres:

virtueel@nederlandseofficierenvereniging.nl

Als we een eerste contact hebben gelegd, een telefoon, of skype verbinding snel gemaakt. Het algemene Email adres van de NOV (info@nederlnadseofficierenvereniging.nl) is natuurlijk ook bruikbaar, en onze secretaris weet mij te vinden.

Succes en veel plezier in uw werk en leven, vriendelijke groet,

Jo Kuklinski.