5th Generation Warfare

Blog van de voorzitter

Onlangs was ik te gast op vliegbasis Gilze Rijen bij het symposium van de KLU Airpower and the 5th generation Warfare.

Allereerst de eindconclusies. Anders dan je wellicht zou verwachten waren de kritieke succesfactoren niet sensoren, big data, etc. Maar ging het om personeel en samenwerking. Wij, het personeel van defensie zullen diepgaand moeten gaan samenwerken met onze omgeving, militair en niet militair, om deze nieuwe oorlogvoering mogelijk te maken. Het personeel is hier de kritieke succesfactor.

En de tweede conclusie was samenwerking. Het is niet Airpower, the 5 th generation warfare maar het geldt voor zowel de KL, de KM en de Klu en zowel op de grond als in de lucht, in het water, in de ruimte en in het electro magnetisch spectrum.

Maar voor allen wordt het ook de kunst en de noodzaak om de informatie oorlog als een aparte discipline te gaan integreren in het plan voor de aanval, de verdediging en de vertraging. Hoe kunnen eenheden, schepen en vliegtuigen optreden onder deze sensor dichtheid. Hoe kunnen zij voorkomen dat zij waargenomen worden. Hoe kunnen vijandige sensoren worden misleid. Op welke wijze kan een overdosis aan informatie gegenereerd worden zodat de vijandelijke systemen vastlopen. Hoe kunnen wij “fake nieuws genereren. Maar ook op welke wijze gaan wij optreden. Gaan wij in veel opener formaties optreden. Worden steden gebruikt om bescherming te zoeken en hoe ga je dan om met de bevolking. Auftragstaktik wordt dan weer van essentieel belang, voor zover het ooit weggeweest is. Hoe gaan wij antwoord geven op de ongekende data stromen om door onze kennis en ervaring kunstmatige intelligentie te ontwikkelingen die hier antwoord op kan geven samen met kennis instituten en start ups. Op welke wijze kunnen wij ons camoufleren tegen deze sensoren. Hoe kunnen wij voorkomen dat onze sensoren en onze verbindingen verbroken worden. De hamvraag; hoe gaan wij deze samwnwerking vorm geven om de ratrace te winnen en te blijven winnen.

En inderdaad alleen met een goede samenwerking tussen krijgsmachtdelen onderling, kenniscentra, reservisten, maar ook kennisinstituten en start ups kan er een innovatieve basis worden gelegd om hier de antwoorde te genereren. Terecht dan ook dat de SG aanwijzing over de “draaideur” , iemand werkt eerst voor Defensie en daarna mag hij twee jaar niet voor een firma gaan werken die zaken doet met defensie van tafel is. Maar dit moet ook leiden tot decentraal geld voor ontwikkelingen. Maar ook tot de acceptatie dat zaken mislopen. Defensie wordt een groep uitvinders in diepe samenwerking met zijn omgeving. Wellicht dat het oude idee van de RVE (Resultaat verantwoordelijke Eenheid) weer eens boven tafel zou moeten komen. Centraliseren en centrale mandaten moeten van tafel en verstikken elke creativiteit. Maar aan de andere kant hoeveel chaos durven en mogen wij toelaten en wat accepteert onze politieke omgeving. Een ding is duidelijk, hier ligt de ultieme uitdaging. En juist kleine krijgsmachten, die decentraal ruimte geven, kunnen de frontrunners in deze snel evoluerende wereld worden.

Om dit alles voor elkaar te krijgen is het personeel de kritieke succesfactor. De kennis en de ervaring van het metier vormt de grondslag voor succes. Het personeel zal deze transformatie vervolgens ook vorm moeten geven, moeten interneren in de cultuur van de organisatie. Hiertoe zal het vertrouwen tussen leiding en organisatie hersteld moeten worden.

De arbeidsvoorwaarden onderhandelingen gaan een essentiële stap worden om de basis te kunnen leggen voor the 5 generation warfare.