Nieuws

Advies eindbod

De gezamenlijke bonden reizen door het land om het eindbod, dat Defensie naar aanleiding van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen voorlegde, nader toe te lichten. Een slecht bod vinden wij als…

Uit de media

Een strategische visie op het defensiebeleid

De veiligheidsomgeving van Nederland is verslechterd. De WRR adviseert om de toekomst van de krijgsmacht vorm te geven vanuit een geïntegreerde veiligheidsstrategie die de interne en externe…

Uit de media

Militair haakt eerder af

DEN HAAG • Terwijl Defensie hoopte dit jaar stappen te zetten richting herstel, lijkt dat in personele zin niet te gebeuren. De krijgsmacht krimpt verder doordat een groeiend aantal militairen…

Nieuws

NOV Ledenraadpleging Arbeidsvoorwaarden

Op dit moment trekken de bonden gezamenlijk door het land om het personeel voor te lichten over het eindbod Arbeidsvoorwaarden van Defensie en de boodschap is, het is een slecht bod voor u maar ook…

Nieuws

Eindbod Defensie onacceptabel

In de eerder deze week uitgegeven nieuwsbrief hebben wij u verteld dat vandaag het eindbod van Defensie openbaar gemaakt zou worden. (Voor de tekst van het eindbod klikt u hier). Als gezamenlijke…

Uit de media

Waarom heeft Defensie zoveel geld nodig?

In deze formatieperiode valt het op dat Defensie eindelijk weer eens echt op de politieke agenda staat. De minister heeft meermalen aangegeven dat wij in de komende kabinetsperiode zouden moeten…

Nieuws

Ik zal handhaven

Enig idee wat wij aan onze krijgsmacht besteden per dag per hoofd van de bevolking? Dat moet erg veel geld zijn. Defensie is duur, hoor je altijd. Welnu, per dag per persoon betalen wij voor onze…